BOLJA NEGO ŠTO SE PRIČA...

Jeste li znali da BiH ima najhladniju rijeku na svijetu?

Neretva

Neretva je, prema World Atlasu, najhladnija rijeka na svijetu, čija temperatura, posebno u gornjem toku, ni ljeti ne prelazi 7 stepeni Celzija. Naučnici objašnjavaju da je razlog za ovaj fenomen to što je izvor Neretve na visokoj nadmorskoj visini, 1.227 metara, ispod planine Jabuke, koja je dio Zelengore.

Stari narodi rijeku su nazivali Narenta i „Nera-Etwa“ što je značilo „božanska voda“. Neretva je bila poznata u starom vijeku, a na njoj je živjelo ilirsko pleme Narensi.

Rijeka Neretva je duga 230 kilometara i najvećim dijelom protječe kroz Bosnu i Hercegovinu (208 km), a manjim dijelom, prije ušća u Jadransko more, kroz Hrvatsku (22 km). Najduža je pritoka Jadranskom moru s istočnog sliva.

Planinska rijeka u dubokom kanjonu zajedno s pritokama čini posebnu prirodnu cjelinu uz jedinstven ekološki sistem. Poznata je po smaragdnozelenoj boji, čistoj i u gornjem toku potpuno pitkoj vodi. Delta Neretve je jedan od rijetkih plodnih krajeva u Dalmaciji.

Pod zaštitom je UNESCO-a od 1992. godine, s više od 300 različitih vrsta ptica, što je čini drugom najvećom ornitološkom zbirkom u Evropi.

Zbog njene važnosti za Hercegovinu, Neretvu mnogi nazivaju i „hercegovačkim Nilom“.

U većem dijelu toka ima veliki hidroenergetski potencijal, pa je na njoj izgrađeno više hidroelektrana – koje se oslanjaju na brane da stvore energiju za okolna područja.

Brza i bistra Neretva pruža neponovljiv adrenalinski doživljaj – rafting, koji je omiljena atrakcija na ovoj rijeci. Od Glavatičeva do Konjica vozi se zanimljiva rafting tura na Neretvi duga 23 kilometra, koja u prosjeku traje blizu 5 sati.


O nama

Namjera portala BoljaBosnaiHercegovina je da predstavi privredna, naučna, kulturna, sportska i općenito ljudska postignuća Bosanaca i Hercegovaca u domovini i dijaspori, te da na taj način afirmira Ideju Bosne kao prostora slobode, ljubavi i vjerske raznolikosti koja je duboko ukorijenjena u bosanskome tlu.
Otvoreni smo za sve prijedloge i sugestije za “dobre vijesti” iz Bosne i Hercegovine i o Bosni i Hercegovini i njenim ljudima.


KONTAKT