BOLJA NEGO ŠTO SE PRIČA...

Bosni i Hercegovini naloženo da zaustavi eksploataciju ruda u Varešu

Rudnik

Dobra vijest za sve aktiviste za zaštitu prirode u Bosni i Hercegovini! Sekretarijat Bernske Konvencije pri Vijeću Evrope naložio je nadležnim vlastima u Bosni i Hercegovini da zaustave eksploataciju ruda u Varešu dok se ne razjasne činjenice koje je u svojoj tužbi iznijela Hajrija Čobo, ekološka aktivistica iz Kaknja. Sekretarijat je također izrazio žaljenje zbog izostanka službenog odgovora vlasti u Bosni i Hercegovini, koja je potpisnica Bernske konvencije, ključnog sporazuma posvećenog zaštiti biljnih i životinjskih vrsta, te očuvanju njihovih prirodnih staništa.

Prostornim planom Zeničko-dobojskog kantona i Strategijom razvoja Općine Kakanj planirano je da se zaštiti veliko šumsko područje Gornja Trstionica-Bukovica od Kraljeve Sutjeske pa sve do Tajana. Radilo bi se o različitim stepenima zaštite, a najstrožiji režim vladao bi upravo u prašumi Trstionica. Pomenuti rudnik nalazi se u neposrednoj blizini ovog područja.

Sekretarijat izražava ozbiljnu zabrinutost zbog problema koje je podnosilac tužbe iznio u vezi s rudarskom aktivnostima kompanije Adriatic Metals u Varešu, što potencijalno dovodi do gubitka vrsta, degradacije staništa, zagađenja zraka, vode i tla, te općenito štetnih posljedica za ekosistem. Također je istaknuta zabrinutost zbog nedostatka učešća javnosti u procesu donošenja odluka, posebno kada je riječ o lokalnom stanovništvu. Od obiju strana, a posebno od vlasti u Bosni i Hercegovini, je zatražena dostava ažuriranih izvještaja o ovim pitanjima za nadolazeći sastanak Sekretarijata u proljeće 2024. godine.

Ovom odlukom je potvrđeno da se pravni postupak protiv Bosne i Hercegovine nastavlja nakon što je Sekretarijat Bernske Konvencije krajem prošle godine u cijelosti prihvatio tužbu zabrinutih građanki i građana iz Kaknja okupljenih u neformalnu grupu Park prirode Trstionica i Boriva. U navedenoj tužbi je istaknuto da je izdavanjem koncesije za eksploataciju teških metala na izuzetno vrijednom i biološki raznolikom, ali istovremeno osjetljivom području, Bosna i Hercegovina prekršila odredbe Bernske konvencije, te tako ozbiljno ugrozila opstanak rijetkih i strogo zaštićenih biljnih i životinjskih vrsta.


O nama

Namjera portala BoljaBosnaiHercegovina je da predstavi privredna, naučna, kulturna, sportska i općenito ljudska postignuća Bosanaca i Hercegovaca u domovini i dijaspori, te da na taj način afirmira Ideju Bosne kao prostora slobode, ljubavi i vjerske raznolikosti koja je duboko ukorijenjena u bosanskome tlu.
Otvoreni smo za sve prijedloge i sugestije za “dobre vijesti” iz Bosne i Hercegovine i o Bosni i Hercegovini i njenim ljudima.


KONTAKT