BOLJA NEGO ŠTO SE PRIČA...

Pećina Vjetrenica i slapovi u Martin Brodu predloženi za UNESCO
515225382

Martin-Brod

Centru za svjetsku baštinu UNESCO-a dostavljeni su prijedlozi za dva prirodna dobra – pećina Vjetrenica i Martinbrodski slapovi Nacionalnog parka “Una”, radi upisa na listu svjetske baštine.

Ovo je konstatovano danas na sastanku ministra civilnih poslova u Savjetu ministara Dubravke Bošnjak i šefa Kancelarije UNESCO-a u Bosni i Hercegovini Siniše Šešuma.

Oba nominacijska prijedloga dostavljena su početkom ove godine na evaluaciju, s tim da se konačni rezultat očekuje u 2024. godini, saopšteno je iz Ministarstva civilnih poslova.

Šešum je podsjetio da je Savjet ministara usvojio okvir za realizaciju ciljeva održivog razvoja u Bosni i Hercegovini, a u koji su, između ostalog, uključeni i neophodni troškovi za kulturnu i prirodnu baštinu.

Naredni korak trebao bi biti potpisivanje sporazuma o implementaciji UNESCO Indikatora za kulturu 2030 u Bosni i Hercegovini.

Na sastanku u Sarajevu je bilo riječi i o pripremi prioriteta za IPA tri fondove, gdje je UNESCO nosilac aktivnosti. Takođe, planirano je i ulaganje u objekte kulture u Mostaru, Sarajevu i Banjaluci u vrijednosti više od 10 miliona eura.

Bošnjak i Šešum su razgovarali i o važnosti potpisivanja sporazuma o ponovnom uspostavljanju zajedničke postavke zemalja bivše SFRJ u Državnom muzeju Aušvic u Poljskoj. UNESCO ovoj aktivnosti pruža podršku s ciljem pripreme koncepta i muzejske građe.

Kada je riječ o području obrazovanja, sagovornici su se saglasili o važnosti usvajanja zajedničke izjave nadležnih ministara obrazovanja u Bosni i Hercegovini o opredijeljenosti za transformaciju obrazovanja.

UNESCO je dao podršku kako bi u okviru Projekta “Unapređenje statistike obrazovanja u BiH” bila uspostavljena administrativna baza podataka za obrazovanje, koja je u cjelosti operativna od oktobra prošle godine i služi za prikupljanje podataka u području obrazovanja elektroničkim putem, a za potrebe izvještavanja prema međunarodnim institucijama.

Aplikacija u kojoj radi ova baza je instalisana na tri lokacije – Ministarstvo civilnih poslova, Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske i Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo Republike Srpske.

Posebno je naglašeno da UNESCO, u saradnji sa entitetskim i kantonalnim ministarstvima, radi na ujednačavanju zanimanja i diploma na području Bosne i Hercegovine.

Obostrano je naglašeno da je saradnja Ministarstva civilnih poslova i Kancelarije UNESCO-a u Bosni i Hercegovini izuzetno dobra, te da očekuju njeno daljnje jačanje.

 

Izvor: SRNA


O nama

Namjera portala BoljaBosnaiHercegovina je da predstavi privredna, naučna, kulturna, sportska i općenito ljudska postignuća Bosanaca i Hercegovaca u domovini i dijaspori, te da na taj način afirmira Ideju Bosne kao prostora slobode, ljubavi i vjerske raznolikosti koja je duboko ukorijenjena u bosanskome tlu.
Otvoreni smo za sve prijedloge i sugestije za “dobre vijesti” iz Bosne i Hercegovine i o Bosni i Hercegovini i njenim ljudima.


KONTAKT