BOLJA NEGO ŠTO SE PRIČA...

Džana Hadžić iz Cazina svjetska šampionka u mentalnoj aritmetici

Džana Hadžić

Džana Hadžić, polaznica Brainobrain Centra Cazin, proglašena je svjetskom šampionkom za svoju kategoriju na 9. internacionalnom takmičenju “Brainobrain 2023”, na kojem se takmičilo 20.603 djece iz 84 države svijeta. Ona je i na državnom takmičenju održanom u oktobru 2022. godine odnijela titulu prvakinje za svoju kategoriju na državnom nivou.

Na ovom internacionalnom takmičenju od ukupno četiri šampionska trofeja jedno je pripalo Brainobrain centru Cazin (Džana Hadžić), pet zlatnih medalja (Alina Okanović, Lejna Okanović, Nedim Huremagić, Ilhan Velić i Lejla Keranović) i dvije srebrene medalje (Emir Toromanović i Mak Šarić). Velika zahvalnost za postignute rezultate pripada trenerici Centra Hermini Toromanović.

Brainobrain program se uspješno implementira već 18 godina u cijelom svijetu. Organizovan je u 975 centara za obuku i pohađa ga više od dva miliona djece.

Radi se o inovativnom programu razvoja intelektualnih i životnih sposobnosti i vještina djece od 4 do 14 godina starosti. Sastoji se iz tri glavne komponente: neurolingvističkog programiranja za djecu (NLP), VAK metode (učenje putem čula sluha, vida, dodira) i mentalne aritmetike (abakusa). Ovaj program omogućuje dodane vrijednosti koje su potrebne svakom djetetu, pogotovo u ranoj fazi učenja kad je informacija puno, a koncentracije malo.

Nakon uspješno završenog Brainobrain programa dijete će mentalnom snagom biti u prednosti nad svojim vršnjacima.


O nama

Namjera portala BoljaBosnaiHercegovina je da predstavi privredna, naučna, kulturna, sportska i općenito ljudska postignuća Bosanaca i Hercegovaca u domovini i dijaspori, te da na taj način afirmira Ideju Bosne kao prostora slobode, ljubavi i vjerske raznolikosti koja je duboko ukorijenjena u bosanskome tlu.
Otvoreni smo za sve prijedloge i sugestije za “dobre vijesti” iz Bosne i Hercegovine i o Bosni i Hercegovini i njenim ljudima.


KONTAKT