BOLJA NEGO ŠTO SE PRIČA...

Mali bh. naučni časopis postao međunarodni i prepoznatljiv

Edhem Čustović

Edhem Čustović, Tuzlak sa adresom u Australiji, postigao je izuzetne rezultate u svjetskim razmjerima u oblasti nauke, tehnike i inovacija, ali nikada nije zaboravio Bosnu i Hercegovinu iz koje je potekao. Osnovao je fondaciju koja pomaže mladim ljudima pod nazivom B&H Futures Foundation. Danas radi kao profesor na prestižnom La Trobe univerzitetu u Melburnu. Na svom Facebook profilu svakodnevno dijeli uspjehe mladih Bosanaca i Hercegovaca, kao i druge pozitivne bh. priče.

Dijelimo sa vama jednu od priča koje je objavio ovih dana:

“Kako je mali bosanskohercegovački naučni časopis postao međunarodni i prepoznatljiv?

Za sve ljubitelje historije i istraživanja, mislim da će vam ova priča biti interesatna.

Sve je počelo u Sarajevu 1996. godine, sa namjerom profesora Muzafera Mujića, profesora fiziologije na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, da unaprijedi naučnu sredinu i služi akademskoj zajednici u poslijeratnom razvoju. Profesor Mujić i njegove kolege osnovali su Udruženje osnovnih medicinskih nauka FBiH s ciljem podrške biomedicinskim istraživanjima, edukaciji i umrežavanju istraživača iz Bosne i Hercegovine sa ostatkom svijeta. Udruženje je potom osnovalo Bosanski časopis osnovnih medicinskih nauka (Bosnian Journal of Basic Medical Sciences – BJBMS) 1998. godine kao prirodan korak naprijed za postizanje postavljenih ciljeva.

Danas je BJBMS uključen u najrelevantnije naučne baze podataka i poznat je širom svijeta. Časopis je prerastao svoje nacionalne i regionalne granice s obzirom da više od 90% članaka objavljenih u BJBMS dolazi iz međunarodne zajednice.

Zbog navedenog, nacionalna oznaka “bosanski” u naslovu časopisa ne odražava suštinu i globalni značaj časopisa. Stoga su izdavač i urednici odlučili promijeniti naslov časopisa kako bi što preciznije odražavao njegov međunarodni karakter i sadržaj objavljenih članaka.

BJBMS ili jednostavno “Bosanski žurnal” je čvrsta kamena osnova na kojoj će se pod novim imenom “Biomolekuli i Biomedicina” graditi i zasjati na isti način na koji je BJBMS učinio.

Sjajna lokalna priča o uspjehu u svijetu nauke. Želim da iskoristim ovu priliku da odam poštovanje prof. Mujiću i njegovim kolegama što su pioniri i ustrajali sve dok ovaj mali časopis iz naše domovine nije postao globalni časopis sa impakt faktorom od skoro 4.

Ko je prof. Mujić?

Muzafer Mujić (rođen je 1931. godine) je fiziolog poznat po svojim doprinosima klasifikaciji simpatomimetika i komparativnoj farmakodinamici imidazolina. On je profesor emeritus na Univerzitetu u Sarajevu.

Mujić je diplomirao 1960. godine na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Nakon kraćeg kliničkog staža i kliničke prakse, započeo je akademsku karijeru na svom matičnom univerzitetu, na Institutu za fiziologiju i biohemiju, gdje je doktorirao (1972.) i postao profesor (1978.).

Dobitnik je Šestoaprilske nagrade Sarajeva 1977. i Plakete Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu 2016.

Reći ću samo VELIKO POŠTOVANJE”


O nama

Namjera portala BoljaBosnaiHercegovina je da predstavi privredna, naučna, kulturna, sportska i općenito ljudska postignuća Bosanaca i Hercegovaca u domovini i dijaspori, te da na taj način afirmira Ideju Bosne kao prostora slobode, ljubavi i vjerske raznolikosti koja je duboko ukorijenjena u bosanskome tlu.
Otvoreni smo za sve prijedloge i sugestije za “dobre vijesti” iz Bosne i Hercegovine i o Bosni i Hercegovini i njenim ljudima.


KONTAKT