BOLJA NEGO ŠTO SE PRIČA...

Izgradnja kompleksa u Tuzli vrijednog milijardu KM trebala bi početi na proljeće

Crystalico-FINAL_16-Photo

Uređenje parcele na kojoj će se naći prva zgrada iz kompleksa Crystalico trebala bi uskoro početi, a izgradnja se očekuje već na proljeće. Vrijednost cjelokupnog projekta koji će promijeniti izgled dijela Tuzle je milijardu konvertibilnih maraka.

O projektu Crystalico u Tuzli se priča već nekoliko godina, a prvi radovi na terenu konačno bi trebali uslijediti.

Najmanja zgrada 34 sprata

Upravo u prvim danima proljeća trebao bi uslijediti početak izgradnje prve, a ujedno i najmanje zgrade koja će imati 34 sprata. Kroz pripremne radove, uskoro je planirano rušenje objekata koji se trenutno nalaze u nekadašnjem kompleksu Livnice čelika u Tuzli.

U cilju izgradnje luksuznog kompleksa registrovana je i firma ARBA koja svoje prostorije trenutno ima u jednoj od Livničinih nekadašnjih zgrada. U javnom registru poslovnih subjekata u Bosni i Hercegovini je navedeno da su osnivači kompanije ARBA d.o.o. Tuzla Marlon Afzal Abdoelrahiman i Mohammed-Azem Rodjan sa nizozemskim adresama. Oni su navedeni i kao prokuristi, dok je direktor kompanije Adnan Smajlović.

Geotehnička studija o inžinjersko-geološkim i geomehaničkim ispitivanjima terena zbog izrade izvedbene tehničke dokumentacije kompleksa Crystalico već je ranije završena, a istraživanje je pokazalo da je lokalitet na kojem je predviđena izgradnja pogodan za takvu namjenu.

Ideja kristala od soli

Jedinstveno zdanje vrijedno milijardu KM uveliko će doprinijeti promjeni cjelokupnog arhitektonskog izgleda Tuzle, a kako je navedeno na zvaničnoj web stranici kompanije, cijeli kompleks je baziran na ideji kristala od soli, s obzirom da je historija Tuzle vezana za so.

Prema idejnom rješenju, Crystalico će biti sastavljen od pet jedinstvenih kula u obliku kristala soli, a izgradnja bi trebala trajati više od pet godina.

Kompleks će sadržavati stambeno-poslovne prostore, restorane, salone, dječija igrališta, kao i uređene saobraćajnice sa kružnim tokovima.

Krajem aprila 2019. godine Gradsko vijeće Tuzle prihvatilo je Regulacioni plan Irac-jug koji je otvorio mogućnost za izgradnju savremenog stambeno-poslovnog objekta Crystalico.

 


O nama

Namjera portala BoljaBosnaiHercegovina je da predstavi privredna, naučna, kulturna, sportska i općenito ljudska postignuća Bosanaca i Hercegovaca u domovini i dijaspori, te da na taj način afirmira Ideju Bosne kao prostora slobode, ljubavi i vjerske raznolikosti koja je duboko ukorijenjena u bosanskome tlu.
Otvoreni smo za sve prijedloge i sugestije za “dobre vijesti” iz Bosne i Hercegovine i o Bosni i Hercegovini i njenim ljudima.


KONTAKT