BOLJA NEGO ŠTO SE PRIČA...

Nova turistička destinacija „3 grada, tri parka prirode“

Fojnica rijeka

Od aprila 2022. do juna ove godine Razvojna agencija Žepče i Udruženje građana „Fojničani“ Maglaj implementirali su projekat „Tri grada, tri parka prirode“ sa ciljem uspostave jedinstvene turističke ponude na području tri grada/općine Žepče, Zavidovići i Maglaj. Ovaj projekt, koji se po prvi put sistemski bavio razvojem turističke destinacije i turističke ponude, pilot je akcija koja je pokazala da samo sinergijsko djelovanje svih sudionika, lokalne uprave, pružaoca usluga u svim sferama turizma, nevladinih organizacija i pojedinaca može polučiti pozitivne rezultate u smislu razvoja turističke destinacije.

Tvrđava u Maglaju

Skrivene ljepote

Ovo područje, iako obiluje mnogim prirodnim ljepotama, kulturno-historijskim spomenicima i drugim atrakcijama koje imaju veliki potencijal za privlačenje posjetilaca, nažalost nije izgrađeno kao turistička destinacija. Iako ovaj prostor mnogi doživljavaju kao industrijski ili jednostavno kao tranzitni, bez sadržaja, koji bi mogli zadržati eventualne posjetitelje, Žepče, Maglaj i Zavidovići posjeduju iznimna prirodna bogatstva, prekrasne planinske pejzaže i staze, divlje rijeke s vodopadima i dubokim kanjonima, brojne pećine s kilometarskom hodnicima, endemsku floru i faunu, te pružaju mogućnosti od adrenalinskog izazova za mlade do idealnog odredišta za porodični odmor.

Razvoj jedinstvene turističke destinacije na ovom području temelji se na prirodnim bogatstvima Matinskog visa, pećine Mokra Megara i Spomenika prirode Tajan. Fokus projekta je bio na načelima održivog turizma, posebno u domenu razvoja ruralnog turizma, koji stvara balans i nastoji uravnotežiti interese pojedinih sudionika turističke destinacije, stvara ravnotežu i interese iz privatnog i javnog sektora, istovremeno gradeći brend destinacije. U okviru projekta izrađen je dokument strateškog okvira razvoja turističke destinacije na području tri općine / grada, zatim mapirani i digitalizirani turistički potencijali.

Javna turistička infrastruktura

Izvedeni su i radovi na unaprjeđenju javne turističke infrastrukture. Tako su prošireni kapaciteti planinarskog doma Matinski Vis u Žepču, ugrađeno grijanje na solarni pogon i  izgrađen vidikovac. Također, izgrađena je učionica na otvorenom u mjestu Dištica u Zavidovićima, te uređena planinarsko-biciklistička staza u Fojnici u Maglaju. Time su osigurani bolji doživljaj i uslovi za boravak posjetilaca i turista na projektnim lokacijama. Postavljanjem šest „pametnih klupa“ koje su povezane sa web stranicom 3c3np u urbanim dijelovima omogućeno je da posjetioci otkriju ovu destinaciju i požele je posjetiti.

Pećina Mokra Megara

Prvi tečaj za vodiče po zaštićenim područjima

Projektom je pružena i direktna podrška za 15 biznisa koji djeluju u sektoru turizma, po 5 u svakoj od 3 jedinice lokalne samouprave.

U okviru projekta održani su i naučno-istraživački kamp na Matinskom visu, edukacija za pružaoce usluga smještaja i tečaj za vodiče po zaštićenim područjima, prvi ovakve vrste u Bosni i Hercegovini.

Ovim projektom se postavljaju novi temelji razvoja Žepča, Maglaja i Zavidovića, čiji će zajednički nastup na zahtjevnom turističkom tržištu nesumnjivo privući brojne posjetioce, prvenstveno da istraže i otkriju bogatstva “3 grada, 3 parka prirode”, a zatim i da sami postanu najbolji promotori ove potpuno nove „outdoor“ destinacije.

Ovaj projekat je realizovan je u okviru šireg projekta Evropske unije „COVID-19 Investment Response/EU4Business Recovery“ koji pruža podršku Bosni i Hercegovini u ublažavanju ekonomskih posljedica izazvanih pandemijom COVID-19.

 


O nama

Namjera portala BoljaBosnaiHercegovina je da predstavi privredna, naučna, kulturna, sportska i općenito ljudska postignuća Bosanaca i Hercegovaca u domovini i dijaspori, te da na taj način afirmira Ideju Bosne kao prostora slobode, ljubavi i vjerske raznolikosti koja je duboko ukorijenjena u bosanskome tlu.
Otvoreni smo za sve prijedloge i sugestije za “dobre vijesti” iz Bosne i Hercegovine i o Bosni i Hercegovini i njenim ljudima.


KONTAKT