BOLJA NEGO ŠTO SE PRIČA...

Profesori Univerziteta u Sarajevu dobitnici priznanja Američkog društva fizičara

Milošević i Mešić

„Profesori fizike dr. Dejan Milošević i dr. Vanes Mešić sa Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu dobitnici su prestižnog priznanja Američkog društva fizičara.

U konkurenciji 88.600 aktivnih recenzenata iz cijelog svijeta, odabrani su na spisku od 143 istaknuta recenzenta Američkog društva fizičara i ova dva bosanskohercegovačka fizičara.

Jednostavno RESPEKT!

Nauka živi u Bosni i Hercegovini, ulažimo u njen dodatni razvoj!“ napisao je na svom Facebook profilu dr. Edhem Čustović.


O nama

Namjera portala BoljaBosnaiHercegovina je da predstavi privredna, naučna, kulturna, sportska i općenito ljudska postignuća Bosanaca i Hercegovaca u domovini i dijaspori, te da na taj način afirmira Ideju Bosne kao prostora slobode, ljubavi i vjerske raznolikosti koja je duboko ukorijenjena u bosanskome tlu.
Otvoreni smo za sve prijedloge i sugestije za “dobre vijesti” iz Bosne i Hercegovine i o Bosni i Hercegovini i njenim ljudima.


KONTAKT