BOLJA NEGO ŠTO SE PRIČA...

Prašuma Zečun – jedna od najstarijih šuma u Bosni i Hercegovini

Prašuma Zečun

Na krajnjem jugu Bosne i Hercegovine, ujedno i na klimatološki najtoplijem predjelu zemlje, krije se jedinstvena šumska zona, sa oblicima dendroflore i bilja koje na ovom prostoru raste u kontinuitetu čak od perioda oligocena, tj. iz vremena od prije 30-ak miliona godina. Riječ je šumi, koja je ujedno i prava prašuma (stara – drevna šuma), a ujedno i prava džungla s neprobojnom vazda zelenom raritetnom južnom toplom vegetacijom eumediteransko-suptropskog karaktera.

Necrnogorični oblici zeleni i zimi

Ono što je jedinstveno za ovu šumu jest činjenica da se trenutno u ovim zimskim, hladnim periodima, nigdje drugdje u Bosni i Hercegovini ne može vizuelno doživjeti ovakva vazda zelena gusta i bujna šuma u kojoj glavninu dendroflore sačinjavaju necrnogorični oblici eumediteranske vegetacije.

Glavnu dendrofloralnu asocijaciju čini korpus – Orno-Quercetum ilicis, Myrto – Laurosum, odnosno drugim riječima rečeno radi se o unikatnoj i u okvirima zemlje jedinstvenoj šumi vazdazelenog hrasta crnike ili česvine (Quercus ilex), u zajednici s toploljubivim, i općenito u okviru Bosne i Hercegovine rijetkim oblicima bilja kao što su meginja ili planika, pistacija ili smrdljika, lempika, zatim samonikli lovor, pa onda također vrlo vrijedna samonikla maslina (Olea oleaster) i drugi vazdazeleni oblici koji se ne mogu pronaći nigdje drugo u našoj zemlji osim ovdje u arealu neposredno oko Neuma.

Historijsko bogatstvo

Osim toga, ova šuma je jedinstvena i po sadržaju geoloških, geomorfoloških, paleontoloških, te prije svega izrazito vrijednih geoarheoloških oblika baštine kao što su megalitski ostaci ilirskih izgubljenih građevina, kiklopskih zidina, obrednih ilirskih špilja, čak i pravih drevnih hramova, palača, kao i čitavih izgubljenih prahistorijskih gradova.

Sveukupno gledajući, riječ je o enormnom i neprocjenjivo vrijednom prirodno-historijskom bogatstvu i baštini, koja svojim značajem i raritetnošću uveliko nadmašuje okvire Neuma, budući da je riječ o jedinstvenim pojavama na nivou države i šire, odnosno riječ je o pravom nacionalnom blagu.

Kakva je budućnost ovog vrijednog prirodno-historijskog blaga neposrednog neumskog zaleđa i priobalja, isključivo ovisi o strukturama općine, kao i o jačanju svijesti kod lokalnog stanovništva o potencijalima, vrijednosti i važnosti za očuvanjem ovog oblika materijalne baštine koja će se sačuvati (ili pak neće?) za buduće naraštaje koji će baštiniti ovaj prekrasan i vjerovatno najljepši mediteranski dio zemlje.

 

Izvor: Bljesak.info


O nama

Namjera portala BoljaBosnaiHercegovina je da predstavi privredna, naučna, kulturna, sportska i općenito ljudska postignuća Bosanaca i Hercegovaca u domovini i dijaspori, te da na taj način afirmira Ideju Bosne kao prostora slobode, ljubavi i vjerske raznolikosti koja je duboko ukorijenjena u bosanskome tlu.
Otvoreni smo za sve prijedloge i sugestije za “dobre vijesti” iz Bosne i Hercegovine i o Bosni i Hercegovini i njenim ljudima.


KONTAKT